Tin Mới

[Toyota] Làm sao để phân chia công việc hiệu quả?

VẤN ĐỀ “Tôi hiện đang làm việc tại bộ phận thiết kế sản phẩm mới. Trong số nhân viên tôi đang quản lý có cả nhân viên trẻ và nhân viên lâu năm. Vì thế việc phân chia công việc sao cho hợp lý luôn làm tôi đau đầu. Giao ...

Xem thêm

eFishery, ứng dụng công nghệ trong trang trại nuôi cá

Trang trại nuôi cá chỉ lý tưởng khi còn là kế hoạch nằm trên giấy. Khi thực hiện, bạn sẽ phải đối mặt với một đống vấn đề về môi trường có thể khiến cá bệnh, cũng như lượng rác thải ra từ những trang trại ấy cũng sẽ khiến ...

Xem thêm