Trang chủ / Sản xuất / Quản lý công xưởng

Quản lý công xưởng

[Toyota] Sức mạnh của năng lực công xưởng Toyota – Vòng tròn giải quyết vấn đề.

  Chuyên gia đào tạo của OJT Solutions, ông Ryoukou Kaine có nói sức mạnh của năng lực công xưởng của Toyota là việc xoay vòng quá trình giải quyết vấn đề “Nhận ra vấn đề →Giằn vặt với vấn đề→Ổn định hóa”. Vậy xoay vòng  “Nhận ra vấn đề →Giằn ...

Xem thêm

Toyota và văn hoá doanh nghiệp

Rất nhiều doanh nghiệp, học giả đã từng nghiên cứu và phân tích về bí mật thành công hiện nay của Toyota. Có người đứng trên lập trường về kĩ thuật, có người nhìn từ góc độ quản lý, cũng có người quan sát từ góc độ lịch sử. Nhưng ...

Xem thêm